Header Ads

ປີກ່ອນນັກທ່ອງທ່ຽວຫຼຸດລົງ 10 ເປີເຊັນ ໃນສົກປີ 2018 ໜ້າລັດຕັ້ງເປົ້າຈະສູ້ຊົນໃຫ້ຮອດ 5 ລ້ານຄົນປີ 2016 ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເຂົ້າມາລາວຫຼຸດລົງຮອດ 10% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2015 ແຕ່ລັດຖະບານລາວ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ຍອດນັກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ 5 ລ້ານກວ່າຄົນໃນປີໜ້າ ພ້ອມເລັ່ງແກ້ໄຂ ແລະພັດທະນາໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະຂອດການບໍລິການເພື່ອດຶງດູດຜູ້ຄົນໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ມາທ່ຽວລາວຫຼາຍຂຶ້ນ.ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ວ່າ: ຈຳນວນຕົວເລກນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາລາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີຄືເລີ່ມແຕ່ປີ 2011 ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວມີທັງໝົດພຽງແຕ່ 2 ລ້ານກວ່າຄົນ ໄດ້ກະໂດດຂຶ້ນສູງເຖິງ 4 ລ້ານກວ່າຄົນ ໃນປີ 2015 ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍພໍເຖິງປີ 2016 ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຊໍ້າພັດຫຼຸດລົງຮອດ 10% ເປັນການບັ່ນທອນລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ປະເທດຫຼາຍພໍສົມຄວນ.ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ, ລັດຖະບານລາວຍັງບໍ່ຍອມຖອຍ ພ້ອມຈະສູ້ຊົນດຶງ ຍອດນັກທ່ຽວໃຫ້ພຸ່ງຂຶ້ນສູງຮອດ 5 ລ້ານກວ່າຄົນ ໃນປີໜ້າເນື່ອງຈາກເປັນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ພ້ອມຈະເລັ່ງ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງເນື່ອງຈາກ ມີຫຼາຍປັດໄຈເປັນຕົ້ນແມ່ນຄູ່ແຂ່ງທີ່ເປັນຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ລາວຍັງບໍ່ທັນແມ່ນຈຸດໝາຍປາຍທາງສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງກໍຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວເທົ່າທີ່ຄວນ, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະຄ່າບໍລິການຍັງສູງຖ້າທຽບໃສ່ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ກິດຈະກຳການທ່ອງທ່ຽວຍັງບໍ່ທັນຫຼາກຫຼາຍ, ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຍັງບໍ່ທັນທົ່ວເຖິງ ແລະອື່ນໆ.ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຈຸດອ່ອນໃນຫຼາຍດ້ານແຕ່ລາວກໍຍັງສາມາດຮັກສາກຸ່ມລູກຄ້າຈາກອາຊີໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນໄທ, ຫວຽດນາມ, ຈີນ, ເກົາຫຼີ, ອາເມລິກາ, ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ອົດສະຕາລີ.

ຂໍ້ມູນ:: ໄພບູນ/ຂປລ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.