Header Ads

ກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນປິທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ແລະ ພິທີເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ຢ່າງເປັນທາງການງານກິດຈະກຳຕ່າງໆ ປິທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018  (Visit Laos 2018) ແລະ ພິທີເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ຢ່າງເປັນທາງການຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ເດີ່ນພະທາດຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.