Header Ads

ສປປ ລາວ ມີ 6 ບໍລິສັດແລ້ວ ທີ່ເປີດການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຢູ່ ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ, ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນ ຜູ້ນໍາດ້ານການໃຫ້ບໍລິການ ວຽກງານວິສະວະກຳກໍ່ສ້າງແບບຄົບວົງຈອນ ຢູ່ສປປ ລາວ ໄດ້ເປີດການຊື້-ຂາຍ ຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017 ດ້ວຍລາຄາ 1.350 ກີບ/ຮຸ້ນ.

ພິທີເຊັນສັນຍາຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫລາດຮຸ້ນ ແລະ ເປີດການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ,ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ທີ່ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ບຸນມີ ມະນີວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີ ທ່ານ ນາງ ສາຍສະໝອນ ຈັນທະຈັກ ຫົວໜ້າ ສຳນັກງານຄະນະກຳມະການ ຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບ, ທ່ານ ວັນຄຳ ວໍຣະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ, ບັນດາຕົວແທນຈາກ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມດ້ວຍນັກທຸລະກິດ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ ເປັນບໍລິສັດທຳອິດທີ່ເຂົ້າມາຈົດທະບຽນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ສຳລັບປີ 2017, ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນບໍລິສັດ ອັນດັບທີ 6 ທີ່ມີການຊື້-ຂາຍໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ. ການເຂົ້າມາຂອງບໍລິສັດດັ່ງ, ນອກຈາກສະແດງເຖິງນິມິດໝາຍທີ່ດີ ໃຫ້ກັບຕະຫລາດທຶນແລ້ວ ຍັງຈະສ້າງໂອກາດເງື່ອນໄຂ ທີ່ຫລາກຫລາຍໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕ້ອງການມາລົງທຶນ ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ຕື່ມອີກ. ໃນການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ມື້ທຳອິດຂອງບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ ຖືວ່າດີພໍສົມຄວນ, ໂດຍມີການຊື້-ຂາຍ ທັງໝົດ 223.900 ຮຸ້ນ ຄິດເປັນມູນຄ່າປະມານ 364 ລ້ານກີບ.

ທ່ານ ສີທອງ ພົມມະຈິດ ປະທານບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ, ກ່າວວ່າ: ບໍລິສັດເຮົາຈຳໜ່າຍ 100 ລ້ານຮຸ້ນ ແລະ ໄດ້ສຳເລັດການອອກຈຳໜ່າຍ ຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນ ແກ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ (IPO) ປະມານ 82% ກ່ອນເປີດການຂາຍໃນມື້ນີ້. ໃນນັ້ນ, ຜູ້ຊື້ຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຊັ່ນ: ໄທ, ເກົາຫລີ ແລະ ຈີນ ກວມປະມານ 80%, ສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນນັກລົງທຶນພາຍໃນ. ຈຸດປະສົງການຈຳໜ່າຍຮຸ້ນ ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ ກໍເພື່ອນຳເອົາທຶນມາ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ກໍຄື ນຳໄປຊື້ ເຄື່ອງກົນຈັກທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອມາພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານຂອງປະເທດເຮົາ ໃຫ້ນັນມື້ນັບຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງສີວິໄລ.

ທ່ານ ສົມພົບ ສັກພັນພະນົມ ຜູ້ອຳ​ນວນ​ການ​ໃຫຍ່ ​ບໍລິສັດ​ຫລັກ​ຊັບ ​ເອພີ​ເອັມລາວ ຈຳ​ກັດ ກ່າວວ່າ: ການທີ່ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ ໄດ້ຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫລາດ ຫລັກຊັບໃນມື້ນີ້ ຈະມີໂອກາດ ໃນການລະດົມທຶນ, ໄດ້ຮັບວຽກຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະມີຫລາຍໆບໍລິສັດເພື່ອນບ້ານມາຮ່ວມລົງທຶນນຳ, ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງເປັນພາບລັກທີ່ດີ, ມີຊື່ສຽງໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື້ອໃຈ ຈາກລັດຖະບານ ກໍຄື ບັນດານັກທຸລະກິດ ແລະ ສັງຄົມນຳອີກ.

ປັດຈະ​ບັນຕະຫລາດຫລັກຊັບລາວ ມີ 6 ບໍລິສັດເປີດການຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ຄື: ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ລາວເວີນ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດີ້ງລາວ ມະຫາຊົນ, ບໍລິສັດ ສຸວັນນີ ໂຮມເຊັນເຕີ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ພູສີກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ມະຫາຊົນ. 

ຂ່າວ-ພາບ: ສິງຄຳ

No comments

Powered by Blogger.