Header Ads

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ເຈົ້່າໜ້າທີ່ພາສີ ຕ້ານການຄ້າສັດປ່າ, ໄມ້ຜິດກົດໝາຍ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ


ໃນລະຫ່ວາງວັນທີ 10-11 ຕຸລາ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກົມພາສີຮ່ວມກັບກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວຽກໂຄງການຍ່ອຍກົມພາສີວ່າດ້ວຍ “ການຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າ, ໄມ້ຜິດກົດໝາຍ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ” ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີຂັ້ນສູນກາງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສົມພິດ ແສງມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມພາສີ, ທ່ານ ຄຳປະດິດ ຄໍາມູນເຮືອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານໂລກ, ດ່ານພາສີສາກົນ, ກົມກວດກາປ່າໄມ້, ກົມຕຳຫລວດສິ່ງແວດລ້ອມ (ປກສ), ພ້ອມດ້ວຍຫລາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສົມພິດ ແສງມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມພາສີ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ການຈັດສໍາມະນາໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່, ຍົກສູງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຂະໜງພາສີ, ເຊິ່ງທະ ນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ທຶນການຊ່ວຍເຫລືອ ໂດຍຜ່ານຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ປກສ) ແລະ ກົມພາສີກັບຫ້ອງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການມາແຕ່ເດືອນກັນຍາ ປີ 2016.

ນອກນັ້ນ, ຍັງການປຶກສາຫາລືລະດົມແນວຄວາມຄິດການພັດທະນາບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ລະບົບການລາຍງານສໍາລັບວຽກງານຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າ, ໄມ້ຜິດກົດໝາຍ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຍັງເປັນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຂະໜງພາສີກ່ຽວກັບແຜນວຽກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງພາສີໃນການຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າ, ໄມ້ຜິດກົດໝາຍ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ (CLCD-LENS2), ເພື່ອຊ່ວຍກັນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລັກລອບນຳ-ສົ່ງອອກເຂົ້າສັດປ່າ, ໄມ້ຜິດກົດໝາຍ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃຫ້ໝົດໄປ.

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງຕາມທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານຂອງສປປ ລາວ ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສັດປ່າ, ພືດປ່າ ແລະ ໄມ້ຂະໜາດໃຫ່ຍ, ເຊິ່ງມີເນື້ອທີ່ເຖິງ 40% ທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມ້ທີ່ເປັນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າ, ຊີວະນາໆພັນທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ, ຈົນກາຍເປັນແຫ່ລງສະໜອງທາງດ້ານການຄ້າຂາຍສັດປ່າ, ໄມ້ຜິດກົດໝາຍ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.


ພາບ-ຂ່າວ: ບູນທຽມ-ສອນໄຊ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchnews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.