Header Ads

ຕໍານານບໍລິສັດ ຊໍາຊຸງ ສັນຊາດເກົາຫຼີໃຕ້ ໜຶ່ງໃນແບຣນລະດັບໂລກwww.tonamchanews.com ພາທ່ານມາຮູ້ຈັກຕໍານານບໍລິສັດ ຊໍາຊຸງ ບໍລິສັດສັນຊາດເກົາຫຼີໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນແບຣນທີ່ຊົງອິດທິພົນລະດັບໂລກ ມີຜະລິດຕະພັນນັບແຕ່ເຄື່ອງອຸປະໂພກ -ບໍລິໂພກ, ສິນຄ້າໄອທີ, ເວດສະພັນ, ອາຫານ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼານພັນລາຍການ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດເບີນໜຶ່ງຂອງ ເກົາຫຼີໃຕ້  
No comments

Powered by Blogger.