Header Ads

ຍີ່ປຸ່ນຄິດຄົ້ນກັງຫັນລົມຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກຄື້ນກະທົບຝັ່ງ


ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຍີໂອກິນາວາ (OIST) ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກຳລັງເຮັດໂຄງການພັດທະນາກັງຫັນລົມຊະນິດພີເສດທີ່ສາມາດປ່ຽນພະລັງງານຈາກຄື້ນຊັດຝັ່ງໃຫ້ເປັນໄຟຟ້າ ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍ່ຊ່ວຍປ້ອງກັນຕາຝັ່ງຈາກການເຊາະເຈື່ອນຂອງຄື້ນໄດ້ອີກ

ນັກວິໄຈບອກວ່າກັງຫັນລົມມີອາຍຸໃຊ້ງານໄດ້ 10 ປີ  ຫົວໜ້າທີມວິໄຈກ່າວວ່າ ຫາກໃຊ້ພຽງ 1% ຂອງແນວຊາຍຝັ່ງຈະສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ 10 ກິກະວັດ ທຽບກັບໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານນິວເຄຣຍ 10 ແຫ່ງ ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນມະຫາສານ

ທີ່ມາ: ລາວໂພສ

No comments

Powered by Blogger.