Header Ads

ວິດີໂອນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍເຮືອຄາຢັກ ພິຊິດຫຼີ່ຜີ ແຂວງຈຳປາສັກ


ມະຫັດສະຈັນແດນຈໍາປາກັບເລື່ອງລາວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຫຼົງໄຫຼຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຄງາມຕື່ມເຕັ້ນໃນການພິຊິດນໍ້າຕົກຕາດຫຼີ່ຜີ ຕາດທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້  ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ  ທັງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ (ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ແລະ ເປັນອູ່ເຂົ້າອູນໍ້າຂອງປະຊາຊົນລຽບຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ.No comments

Powered by Blogger.