Header Ads

ແງ່ຄິດດີໆຈາກຜູ້ຊາຍທໍາມະດາສູ່ມະຫາເສດຖີອັນດັບໜຶ່ງຂອງອາຊີ ແລະ ຊົງອິນທີ່ພົນຄົນໜຶ່ງຂອງໂລກ “ແຈ໊ດ ມາ”ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກ ແຈ໊ດ ມາ ດີໃນຖານະຜູ້ກໍ່ຕັ້ງອານາຈັກອາດີບາບາກຣຸບ (Alibaba Group) ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ທາງດ້ານ E-Commerce ສັນຊາດຈີນທີ່ມີຈຸດເລີມຕົ້ນລໍາບາກທີ່ສຸດ ແມ້ແຕ່ຊີວິດ ແຈ໊ດ ມາ ເອງຍັງຕ້ອງລົ້ມລຸກຄຸກຄານ ແລະ ຖືກລົ້ມເຫຼວນັບຄັ້ງບໍ່ຖ້ວນກວ່າຈະເປັນ ແຈ໊ດ ມາ ໃນມື້ນີ້.  ລອງມາຟັງບາງແງ່ຄິດຈາກຜູ້ຊາຍທໍາມະດາ ແຕ່ສາມາດພິກຊີວິດກ້າວສູ່ຄວາມສໍາເລັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. 

ຂໍ້ມູນ: CNBC International
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________


No comments

Powered by Blogger.