Header Ads

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງ ສປປ ລາວ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11 ຫາ 13 ຕຸລາ 2017, ທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ທັງເປັນຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນຂອງ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ (ASEAN Senior Officials’ Meeting), ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມ (Joint Consultative Meeting),ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນບວກສາມ (ASEAN Plus Three Preparatory Senior Officials’ Meeteing) ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊີຕາເວັນອອກ (East Asia Summit PreparatorySenior Officials’ Meeteing) ທີ່ ນະຄອນຫຼວງ ມະນິລາ, ຟີລິບປິນ.ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2017 ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມໃນການສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມອາຊຽນ ກໍ​ຄື ​ການຈັດຕັ້ງປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ແມ່​ບົດ​ປະຊາ​ຄົມ​ການ​ເມື​ອງ-ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ອາ​ຊຽນ 2025, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ສະເໜີແນະ ເພືອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາອາຊຽນ, ການສົ່ງເສີມການ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ ຄຽງຄູ່ກັບການສົ່ງເສີມບົດບາດຄວາມເປັນແກນກາງ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງອາຊຽນ.

​ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມ ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ຕຸລາ 2017 ແລະ ​ມີບັນດາຫົວໜ້າເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສຮັບຜິດຊອບເສົາຄໍ້າປະຊາຄົມການເມືອງ-ຄວາມໝັ້ນຄົງອາຊຽນ, ເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ເສົາຄໍ້າປະຊາ​ຄົມວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມອາຊຽນ ຂອງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ. 

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 31 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12-14 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຟີລິບປິນ, ໃນນີ້ກອງປະຊຸມໄດ້ຜ່ານ​ແຜນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ແລະ ວາລະ​ກອງ​ປະຊຸມລວມທັງບັນດາ​ເອກະສານ​ທີ່​ຈະ​ຮັບຮອງ​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ອາຊຽນຄັ້ງທີ 31 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ກອງ​ປະຊຸມຍັງ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ລາຍ​ງານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດ​ການ​ເຊື່ອມ​ຈອດ​ອາຊຽນ 2025 ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປັບປຸງພາລະບົດບາດຂອງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຮ່ວມນີ້ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂຶ້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ການປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາໃນ 3 ແຜນແມ່ບົດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025 ທີ່ມີລັກສະນະກວມລວມຫລາຍເສົາຄໍ້າ ແນໃສ່ຊອກຫາຂະ ແຫນງການທີ່ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ເພື່ອໃຫ້ກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.


ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນບວກສາມ ແລະ ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກໃນວັນທີ 13 ຕຸລາ 2017 ໄດ້ປຶກສາຫາລື ເພື່ອກະກຽມທາງດ້ານເນື້ອໃນ, ພະລາທິການແລະອື່ນໆໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນບວກສາມ ຄັ້ງທີ 20 ແລະ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ ຄັ້ງທີ 12, ຊຶ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 13-14 ພະຈິກ 2017 ຢູ່ຟີລິບປິນ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນດາເອກະສານຜົນ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຕ່າງໆທີ່ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ຜູ້ນຳພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຢູ່ສອງກອງປະຊຸມສຸດ​ຍອດດັ່ງກ່າວ.

ຂໍ້ມູນ: ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.