Header Ads

ຊີ້ແຈງຂໍ້ຂ້ອງໃຈຜ່ານສາຍດ່ວນກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າທຳນຽມຄົນເຂົ້າ-ອອກຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນນໍ້າພາວທ່ານ ທົດສະກອນ ສຸພາສິດ ຮອງຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນນ້ຳພາວ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ໃຫ້ຄຳຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງປະຊາຊົນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ສະເໜີໃຫ້ລົງກວດກາ ແລະ ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຕໍ່ກັບປາກົດການສໍ້ລາດບັງຫລວງຢູ່ດ່ານພາສີນ້ຳພາວ ແລະ ການເກັບຄ່າທຳນຽມຈາກຄົນເຂົ້າ-ອອກດ່ານຄວນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ໂດຍປາກົດວ່າຂະແໜງພາສີເກັບ ແລະ ຕຳຫລວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງກໍຍັງເກັບຕື່ມ?
ຕໍ່ບັນຫານີ້ທ່ານ ທົດສະກອນ ສຸພາສິດ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ດ່ານພາສີສາກົນນໍ້າພາວປະກອບມີ 9 ພາກສ່ວນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໂດຍພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໆພາຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ, ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງພາສີແມ່ນປະຕິບັດຕາມສາຍຕັ້ງ ແລະ ອີງໃສ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ...ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ບວກກັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການຊີ້ນຳໆພາຂອງຂັ້ນເທິງເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີປະຈຳດ່ານສາກົນນ້ຳພາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອີງໃສ່ລັດຖະບັດຍັດ ເລກທີ 03 ຂອງປະທານປະເທດໃນການເກັບຄ່າທຳນຽບພາຫະນະຄົນເຂົ້າອອກດ່ານ ແລະ ກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນຕອນ, ສຳລັບຫາງສຽງສັງຄົມທີ່ໂທຜ່ານເຂົ້າສາຍດ່ວນກະຊວງການເງິນ1519 ວ່າການເກັບຄ່າທຳນຽມຈາກຄົນເຂົ້າ-ອອກດ່ານຄວນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ, ໂດຍປາກົດວ່າຂະແໜງພາສີເກັບ ແລະ ຕຳຫລວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງກໍຍັງເກັບຕື່ມນັ້ນແມ່ນເກັບຄ່າທຳນຽມຄ່າບູລະນະດ່ານໂດຍອີງຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງແຂວງ, ເຊິ່ງເປັນການເກັບຄ່າທຳນຽມນອກຈາກດ່ານພາສີສາກົນ, ເພາະໃນການເກັບຄ່າທຳນຽມຄົນເຂົ້າ-ອອກແຕ່ລະຄັ້ງແມ່ນທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີເປັນຜູ້ຈີກປີ້ຄ່າທຳນຽມແລ້ວໄປຈ່າຍເງິນໃຫ້ຄັງເງິນເຊິ່ງເປັນການບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ, ສຳລັບລາຄາການເກັບຂອງພາສີພາຫະນະຂາເຂົ້າ-ຂາອອກປະເທດມີດັ່ງນີ້: ລົດເກັງ, ລົດຈິບ, ລົດກະບະ ວັນຈັນຫາວັນສຸກເກັບ 30,000 ກີບ, ສະເພາະວັນເສົາ-ອາທິດເກັບ 70,000 ກີບ, ລົດໂດຍສານ 7 ບ່ອນນນັ່ງລົງມາ, ລົດບັນທຸກ 6 ລໍ້ ວັນຈັນ-ສຸກເກັບ 55,000 ກີບ, ວັນເສົາ-ອາທິດເກັບ 95,000 ກີບ, ລົດໂດຍສານ 8-25 ບ່ອນນັ່ງ, ລົດບັນທຸກ 10-12 ລໍ້ ວັນຈັນ-ສຸກເກັບ 85,000 ກີບ, ວັນເສົາ-ອາທິດເກັບ 125,000 ກີບ, ລົດໂດຍສານຫລາຍກວ່າ 26 ບ່ອນນັ່ງ ວັນຈັນ-ສຸກເກັບ 155,000 ກີບ, ວັນເສົາ-ອາທິດເກັບ 195,000 ກີບ, ລົດບັນທຸກ 18 ລໍ້, ລົດລາກ ວັນຈັນ-ສຸກເກັບ 170,000 ກີບ, ວັນເສົາ-ອາທິດເກັບ 210,000 ກີບ.

ສຳລັບຄ່າທຳນຽມຄົນແຈ້ງເຂົ້າປະເທດຄົນຕ່າງປະເທດໃຊ້ພັດສະປອດ ວັນຈັນ-ສຸກ ເກັບ 7,000 ກີບ, ວັນເສົາ-ອາທິດເກັບ 17,000 ກີບ, ຄົນຕ່າງປະເທດໃຊ້ໃບຜ່ານແດນ ວັນຈັນ-ສຸກ ເກັບ 17,000 ກີບ, ວັນເສົາ-ອາທິດ,ເກັບ 27,000 ກີບ, ສໍາລັບຄົນລາວ ວັນຈັນ-ສຸກແມ່ນບໍ່ໄດ້ເກັບ, ແຕ່ສະເພາະວັນເສົາ-ອາທິດຈະເກັບ 10,000 ກີບສ່ວນການເກັບຄ່າທໍານຽມຄົນແຈ້ງອອກຕ່າງປະເທດສຳລັບຄົນລາວໃຊ້ພັດສະປອດ ວັນຈັນ-ສຸກ ເກັບ 5,000 ກີບ, ວັນເສົາ-ອາທິດເກັບ 7,000 ກີບ, ຄົນລາວໃຊ້ໃບຜ່ານແດນ ວັນຈັນ-ສຸກ ເກັບ 15,000 ກີບ, ວັນເສົາ-ອາທິດເກັບ 25,000 ກີບ, ຄົນລາວຕ່າງປະເທດວັນຈັນ-ສຸກແມ່ນບໍ່ໄດ້ເກັບ, ແຕ່ສະເພາະວັນເສົາ-ອາທິດຈະເກັບ 10,000 ກີບ.

ແນວໃດກໍຕາມ,ເພື່ອຫລີກລ້ຽງຫາງສຽງຈົ່ມວ່າຂອງສັງຄົມກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າທຳນຽມຄົນເຂົ້າ-ອອກດ່ານພາສີສາກົນນ້ຳພາວໃນຕໍ່ໜ້າຈະໄດ້ເຂັ້ມງວດກວດກາໃນການຈີກປີ້ ແລະ ມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຂົ້າ -ອອກຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຈະໄດ້ມີການປະສານສົມທົບປຶກສາຫາລືກັບຄະນະກໍ່ຄືການການຈັດຕັ້ງດ່ານ ເພື່ອຫາວິທີໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກລະບຽບຫລັກການ ທັງນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງພະນັກງານພາສີປະຈຳດ່ານເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃຫ້ມີປະສິດຜົນຂຶ້ນ.


ຂໍ້ມູນ: ກະຊວງການເງິນ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.