Header Ads

ລັດເປີດຮັບລັດຖະກອນໃໝ່ ຈຳນວນ 3.000 ຄົນ ປະຈຳປີ 2018ແຈ້ງການຈາກ ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສະບັບເລກທີ 1863/ຫສຍນ.ກລຂ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017.

ຮຽນເຖິງ:

– ບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ທີ່ນັບຖື
– ທ່ານເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ບັນດາທ່ານເຈົ້າແຂວງທີ່ ນັບຖື

ເລື່ອງ: ການຈັດແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ຈຳນວນ 3.000 ຄົນ ປະຈຳປີ 2018
– ອີງຕາມບົດລາຍງານສະບັບ ເລກທີ 28/ພນ, ລົງວັນທີ 18 ຕຸລາ 2017 ຂອງກະຊວງພາຍໃນ.
– ອີງຕາມຄຳຊີ້ນຳ ແລະ ຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ – ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄັ້ງວັນທີ 8-9 ພະຈິກ 2017
ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການຊີ້ນຳ ແລະ ຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ ແລະ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍັງທ່ານຊາບດັ່ງນີ້:
  • ເຫັນດີຕາມການຈັດແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2018 ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງພາຍໃນ
  • ມອບໃຫ້ກະຊວງພາຍໃນເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າສັບຊ້ອນພະນັກງານ – ລັດຖະກອນຄືນຕື່ມ ເປັນຕົ້ນວ່າຢູ່ບ່ອນໃດທີ່ເຫັນວ່າມີຫຼາຍ (ເກີນຕຳແໜ່ງງານ) ກໍ່ຄວນຈັດສັນໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າ.
  • ສຳລັບກະຊວງການສຶກສາ ແລະ ກີລາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃຫ້ສຸມໃສ່ຈັດແບ່ງຕົວເລກລັດຖະກອນ ໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ແພດໝໍເປັນຕົ້ນຕໍ (ບໍ່ໃຫ້ເນັ້ນໜັກພະນັກງານບໍລິຫານຢູ່ຫ້ອງການ)
  • ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ຮັບເອົາພະນັກງານລັດຖະກອນໃໝ່ເຂົ້າເຮັດວຽກນັ້ນ ແມ່ນຕ້ອງຜ່ານລະບົບສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາລັດຖະກອນ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮັບເອົາພະນັກງານອາສາສະໝັກ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໂດຍບໍ່ຜ່ານການສອບເສັງ

ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຊາບເພື່ອປະຈິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ດ້ວຍ.© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________No comments

Powered by Blogger.