Header Ads

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ແຈ້ງມອດໄຟໃນພື້ນຕ່າງໆທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ລະຫວ່າງວັນທີ 24-29 ພະຈິກ 2017ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ  ຝ່າຍປະຕິບັດການໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ ອອກແຈ້ງການມອດໄຟໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ທົ່ວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍເລີ່ມມີຜົນແຕ່ວັນທີ່ 24- 29 ພະຈິກ 2017 ເຊິ່ງລາຍລະອຽດແຕ່ລະພື້ນທີ່ເບິ່ງຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້:
ຂໍ້ມູນ:EDL  
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________


No comments

Powered by Blogger.