Header Ads

ຮອງຜູ້ຈັດການບໍລິສັດໄຊຍະບູລີພາວເວີ ໄດ້ເປີດເຜີຍ ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີສຳເລັດແລ້ວ 85%ທ່ານ ອານຸພາບ ວົງລະຄອນ ຮອງຜູ້ຈັດການບໍລິສັດໄຊຍະບູລີພາວເວີ ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ທີມງານຂ່າວແຂວງໄຊຍະບູລີໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2017 ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີ.


ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີໄດ້ເລີ່ມລົງມືແຕ່ປີ 2012 ແລະ ຮອດປີ 2019 ແມ່ນຈະສຳເລັດໄດ້ເປີດເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າຈຳໜ່າຍຂາຍໃຫ້ປະເທດໄທ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງໃຊ້ໃນປະເທດ ເຊິ່ງມາຮອດປະຈຸບັນສຳເລັດແລ້ວ 85% ໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີໄດ້ຮັບການອອກແບບ ໂດຍໃຊ້ວິສະວະກຳຊັ້ນນຳຊາວເອັນຈິເນຍຣິງ SoundEngingeeringດ້ານໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ, ໂດຍວິສະວະກອນທີ່ປຶກສາທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານສູງໃນລະດັບສາກົນເຊັ່ນບໍລິສັດພອຍຣີ PoyRy , ບໍລິສັດ AF-Comsuit, ເອເອບຄອມເຊົາຈາກປະເທດສະວິດເຊີແລນ, ບໍລິສັດຊີເອັນອາ CNR ຈາກປະເທດຝຣັງ ແລະ ບໍລິສັດທີມກຣຸບTEAMGROUP ຈາກປະເທດໄທ, ລັກສະນະຂອງເຂື່ອນເປັນເຂື່ອນນໍ້າໄຫຼໂດຍສະເລ່ຍການໄຫຼຂອງນໍ້າແມ່ນ 4.000ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ, ມີຄວາມສູງ 28,5 ແມັດຄວາມກ້ວາງຂອງສັນເຂື່ອນ 820 ແມັດ ມີບານປະຕູລະບາຍນໍ້າ 7 ປ່ອງ ແລະ ບານປະຕູລະບາຍຕະກອນ 4 ປ່ອງ, ມີຊ່ອງທາງເຮືອຂຶ້ນລ່ອງກວ້າງ 12 ແມັດ, ຍາວ 700 ແມັດສາມາດຮັບຮອງເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ 500 ໂຕນ, ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທັງໝົດ 1.285 ເມກາວັດ, ມີ 8 ຊຸດ.ໃນນີ້ມີເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຂະໜາດ 175 ເມກາວັດ 7 ຊຸດ ສົ່ງໄຟຟ້າຜ່ານລະບົບສາຍສົ່ງ 500 ກິໂລໂວນ ຂາຍໃຫ້ການໄຟຟ້າຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ດ້ວຍລາຄາ 500 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ 60 ເມກາວັດຈຳນວນ 1 ຊຸດ ແມ່ນຈະໄດ້ສົ່ງຜ່ານສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລໂວນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນ ສປປລາວ. ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ເມື່ອຮອດທ້າຍປີ 2019 ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະນຳຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບການເສຍອາກອນ, ເສຍຄ່າສຳປະທານ ແລະ ຮຸ້ນຂອງລາວ ທີ່ມີຢູ່ໃນໂຄງການນີ້ສະເລ່ຍແລ້ວກຳໄລປີໜຶ່ງຈະໄດ້ 135 ລ້ານໂດລາ, ໄລຍະສໍາປະທານໂຄງການແມ່ນແຕ່ປີ 2019 ຫາປີ 2048 ກຳນົດ 29 ປີ ເມື່ອຄົບແລ້ວແມ່ນຈະໂອນໂຄງການໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປລາວ ນັບຈາກປີ 2049 ເປັນຕົ້ນໄປ.ຂ່າວ: ແຂວງໄຊຍະບູລີ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________


No comments

Powered by Blogger.