Header Ads

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເຂົ້າຮ່ວມກອງໂຕະມົນ ປະຈຳປີ 2017 ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ
ທ່ານ ນ. ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ( ຮສສ )ເຂົ້າຮ່ວມກອງໂຕະມົນ ປະຈຳປີ 2017 ທີ່ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນວັນທີ 23 ພະຈິກ 2017ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ , ເຈົ້າແຂວງຈຳປາສັກ, ມີບັນດາລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ຈາກກະຊວງກຽ່ວຂ້ອງ, ບັນດາທູດ-ຕານຸທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມ 300 ກວ່າທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂື້ນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ການເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8, ເພື່ອບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານາພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໂດຍກຳນົດເອົາ4 ຫົວຂໍ້ສຳລັບປືກສາຫາລື ຄື: 1. ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານາພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, 2. ການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບຂອງເອກກະຊົນສຳລັບການພັດທະນາ, 3. ການລົງທຶນໃສດ້ານການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ເຊິ່ງເປັນອົງກອນສຳຄັນໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, 4. ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ແລະ ການຮ່ວມມືແບບສາມຫຼຽ່ມ. 
ພາຍຫຼັງທີ່ສຳເລັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທ່ານນ. ໃບຄຳ ຂັດທິຍະ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຮສສ ໄດ້ນຳຄະນະ ຕ້ອນຮັບ ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ( UN ) ແລະ ຜູ້ແທນກອງປະຊຸມໂຕະມົນຢຽ້ມຊົມການວາງສະແດງພາກສະໜາມຂອງເກັບກູ້ລະເບີດຍັງບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ພ້ອມທັງໄດ້ໄປປູກຕົ້ນໄມ້ຢູ່ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ພາກໃຕ້ ນຳອີກ.

ຂ່າວ: ເພັດສະໄໝ ( ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.