Header Ads

ຫສນຍ ແຈ້ງການວັນພັກທົດແທນວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ກໍານົດເອົາວັນທີ 4/12/2017ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຈ້ງການອອກແຈ້ງການເລກທີ 1866/ຫສນຍ.ກລຂ ລົງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເລື່ອງ: ວັນພັກທົດແທນວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ 2017 ແມ່ນກໍານົດເອົາວັນທີ່ 4/12/2017ຂໍ້ມູນ: ຫສນຍ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________


No comments

Powered by Blogger.