Header Ads

ທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວລົງຊຸກຍູ້ການປູກພືດລະດູແລ້ງຢູ່ບ້ານແຄ ແລະ ບ້ານດອນສັງເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການປູກພືດລະດູແລ້ງ ຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ກຸ່ມບ້ານດອນເມນ ໃຫ້ເປັນຂະບວນກວ້າງຂວາງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 22 ພະຈິກ 2017 ນີ້, ທ່ານ ສີຄານ ແກ່ນມະນີ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆແກ່ນທ້າວ, ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ພະນັກງານວິຊານປູກຝັ່ງ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ການປູກພືດລະດູແລ້ງຢູ່ບ້ານແຄ ແລະ ບ້ານດອນສັ້ງ ກຸ່ມບ້ານດອນເມນ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ຈຸດປະສົງຂອງການລົງຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ກຸ່ມບ້ານດອນເມນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອໄປເບິ່ງການປູກຕົວຈິງຂອງຊາວກະສິກອນ ຢູ່ບ້ານແຄ ແລະ ບ້ານດອນສັ້ງ ເຊິ່ງມີການຫັນປ່ຽນການປູກພືດແບບເກົ່າມາປູກພືດຊະນິດໃໝ່ ທີ່ມີອາຍຸສັ້ນ, ລົງທຶນນ້ອຍ ແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບສູງ.
ເພື່ອເປັນບົດຮຽນໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນບ້ານອື່ນໆຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງທ່ານຮອງເຈົ້າເມືອງຍັງໄດ້ໄປເບິ່ງສວນໝາກເຂືອ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆຢູ່ດອນພຸງ ແລະ ດອນສັ້ງກາງນໍ້າຂອງ ແລະ ການປູກໝາກແຕງເອົາແກ່ນຂອງປະຊາຊົນ. ທັງສອງບ້ານນີ້ມີເນື້ອທີ່ປູກພືດລະດູແລ້ງທັງໝົດ 28,22 ເຮັກຕາ, ໃນຈໍານວນ 140 ກວ່າຄອບຄົວ, ໃນນີ້ ໝາກເຂືອ 10,2 ເຮັກຕາ, 39 ຄອບຄົວ, ຜັກຕ່າງໆ 4,08 ເຮັກຕາ, 15 ຄອບຄົວ, ໝາກແຕງເອົາແກ່ນ 8,32 ເຮັກຕາ, 26 ຄອບຄົວ, ໝາກໂມເອົາແກ່ນ 2,32 ເຮັກຕາ, 12 ຄອບຄົວ, ໝາກແຕງຍີ່ປຸ່ນ 3,30 ເຮັກຕາ, 22 ຄອບຄົວ ແລະ ຍັງຈະມີການຈະຫຍາຍຕໍ່ໄປອີກ.
ຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການ ຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ເມືອງແກ່ນທ້າວ

© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________


No comments

Powered by Blogger.