Header Ads

9 ເດືອນ ໄຟຟ້າເຊກອງ ມອບພັນທະໃຫ້ລັດກວ່າ 1 ຕື້ກີບເຊກອງ, ວັນທີ 14/11/2017  :  ໄຟຟ້າ ແມ່ນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍ ຕົວ, ທັງອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ການດຳລົງຊີວິດ, ການຜະລິດໃນທົ່ວສັງຄົມ ແລະ ຍັງເປັນຂະແໜງທີ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບງົບປະມານໃນແຕ່ລະປີ ສະເພາະສາຂາເຊກອງໃນ 9 ເດືອນຂອງປີນີ້ ໄດ້ມອບພັນທະໃຫ້ລັດແລ້ວ 1,5 ຕື້ກວ່າກີບ.
ຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ທ່ານ ວິໄຊ ໄຍຍາສານ ຫົວໜ້າລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງເຊກອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງເຊກອງ ແມ່ນເປັນລັດວິສາຫະກິດໜຶ່ງທີ່ສາຍຕັ້ງຂຶ້ນກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສຳນັກງານໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາຍຂວາງຂຶ້ນກັບອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຊຶ່ງເຮັດທຸລະກິດກຸ້ມຕົນເອງທາງດ້ານງົບປະມານ, ພ້ອມທັງເຄື່ອນໄຫວຕາມຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

ໃນຕະຫຼອດໄລຍະ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາແຂວງເຊກອງໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງເປັນຕົ້ນແມ່ນຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການຕ່າງໆຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການບຳລຸງຮັກສາສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ, ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງປະຫຍັດ ແລະ ຖືກວິທີ.


ສ່ວນວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາ ໄດ້ຮັບພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດ 24.027.234 ກິໂລວັດໂມງເທົ່າກັບ 53,28% ຂອງແຜນປີ, ຈຳໜ່າຍພະລັງງານໄຟຟ້າທັງໝົດ 21.878.163 ກິໂລວັດໂມງເທົ່າກັບ 50,98% ຂອງແຜນປີ, ພະລັງງານຕົກເຮ່ຍ 8,27%; ດ້ານລາຍຮັບປະຕິບັດໄດ້ 17,16 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 58,81% ຂອງແຜນປີ, ລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 20,39 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 60,05% ຂອງແຜນປີຂາດທຶນ 323 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 67,63% ເຖິງແມ່ນລາຍຮັບຈະໜ້ອຍກວ່າລາຍຈ່າຍ ແຕ່ທາງລັດວິສາຫະກິດແມ່ນສາມາດມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 1,5 ຕື້ກວ່າກີບເທົ່າກັບ 53,73% ຂອງແຜນການ.


ທ່ານ ວິໄຊ ໄຍຍາສານ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຕິດພັນກັບວຽກງານຈຳໜ່າຍ ແລະ ວຽກງານເກັບກູ້ ພວກເຮົາກໍ່ຍັງມີໜີ້ສິນຄ່າກະແສໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ມາຮອດເດືອນກັນຍາ 2017 ໜີ້ສິນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າມີເຖິງ 1,6 ຕື້ກວ່າກີບ ໃນນັ້ນໜີ້ພາກສຳນັກງານ-ອົງການ 1,5 ຕື້ກວ່າກີບກວມເອົາ 94%.
ພ້ອມນັ້ນທ່ານກໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງມາຍັງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ສຳນັກງານອົງການຕະຫຼອດຮອດປະ ຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວແຂວງຈົ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາຊັບສິນຂອງຊາດ ກໍ່ຄື ຂອງສ່ວນ ຕົວໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ, ມີສະຕິໃນການຊຳລະຄ່າກະແສໄຟຟ້າທີ່ຕົນເອງຊົມໃຊ້ໃນແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ຮູ້ປະຫຍັດພະລັງງານ ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍຂອງຄອບຄົວລົງອີກທາງໜຶ່ງ.


ຂໍ້ມູນ: ຂ່າວແຂວງເຊກອງ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.