Header Ads

ຣັດເຊຍເຜີຍຄລິບວີດີໂອທົດສອບຄວາມທົດທານ ແລະ ແຂງແຮງຂອງຊຸດເກາະດ້ວຍການໃຫ້ນາງແບບສາວຍ່າງຜ່ານແປວໄຟ ແລະ ລະເບີດ !!!
ສໍາລັບຄລິບວີດີໂອທົດສອບຄວາມທົດທານ ແລະ ແຂວງແຮງຂອງຊຸດເກາະທີ່ຜະລິດໂດຍບໍລິສັດໃນຣັດເຊຍ ຖືກເຜິຍແຜ່ຜ່ານສໍານັກຂ່າວ RT (ຣັດເຊຍ) ໂດຍໃຫ້ນັກແບບສາຍ ວິກຕໍເຣຍ ໂຄເລສນິກໂຄວາ ສວມໃສ່ຊຸດເກາະ ແລ້ວຍ່າງຜ່ານສະໜາມຮົບຈຳລອງທີ່ປະກອບໄປດ້ວຍແປວໄຟ ແລະ ລະເບີດ.ຂໍ້ມູນເບຶ້ອງຕົ້ນລະບຸວ່າຊຸດເກາະ ດັ່ງກ່າວນີ້ເຮັດມາຈາກ  ອາຣາມິດ (Aramid)ທີ່ມີເສັ້ນໄຍສັງເຄາະສາມາດທົນທານ, ແຂງແຮງ ແລະ ຫຼຸດແຮງກະທົບ ໂດຍບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດລະບຸວ່າ ຊຸດເກາະນີ້ສາມາດປ້ອງກັນລູກປືນ ແລະ ເສດສິ້ນສ່ວນລະເບີດໄດ້. ສໍາລັບຊຸດເກາະດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ເປັບຂໍເກັບມູນເພີ່ມເຕີມໃນລາຍລະອຽດແຕ່ລະກໍລິນິ ເຊິ່ງຊຸດເກາະຈະສາມາດດໍາເນີນສາຍການຜະລິດ ແລະ ຈໍາໝາຍໃນ 2020.ຂໍ້ມູນ:RT
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.