Header Ads

ເຫັດທຣັຟເຟີ ເຫັດທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນໂລກເຫັດທຣັຟເຟີ (Truffle) ເປັນອີກໜຶ່ງທີ່ເກີດຈາກທໍາມະຊາດ ເຊີ່ງເປັນເຫັດທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍຂໍ້ມູນລະບຸວ່າເຫັດຊະນິດນີ້ຈະເກີດຢູ່ດິນບໍລິເວນຕົ້ນໂອ໊ກ ແລະ ຕົ້ນບິຊ ເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຜູ້ເກັບເຫັດ ເຫັດທຣັຟເຟີຕ້ອງໃຊ້ໝາ ຫຼື ໝູຄົ້ນຫາ ເພາະເປັນເຫັດທີ່ມີກິ່ນສະເພາະທີ່ໝາ ຫຼື ໝູຄົ້ນຫາສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້ດີ.

ສໍາລັບເຫັດທຣັຟເຟີ ທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດແມ່ນເຫັດທຣັຟເຟີສີຂາວ (white truffle) ເຊິ່ງໃນປີ 2010 ມີການປະມູນເຫັດທຣັຟເຟີສີຂາວນໍ້າໜັກເກືອບ 1 ກລ ດ້ວຍລາຄາສູງເຖິງ 330,000 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ຫັດທຣັຟເຟີສີດໍາຈະມີລາຄາຖືກກວ່າສີຂາວ.
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________


No comments

Powered by Blogger.