Header Ads

ລາຍການລາຄານໍ້າມັນທີ່ມີການປັບຂື້ນອີກຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າໃນແຕ່ລະແຂວງທົ່ວປະເທດລາຍການລາຄານໍ້າມັນທີ່ມີການປັບຂື້ນອີກຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າອອກແຈ້ງການເລກທີ 1819/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2017  ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ : ການປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ  9/11/2017 ເວລາ 6:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.ຂໍ້ມູນ:  ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.