Header Ads

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າອອກແຈ້ງການປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ


ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າອອກແຈ້ງການເລກທີ 1819/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2017  ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວ່າດ້ວຍເລື່ອງ : ປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ວັນທີ  9/11/2017 ເວລາ 6:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ.


© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________


No comments

Powered by Blogger.