Header Ads

ເພັງປະກອບສຸດ ອິນ ແລະ ຟີນຂອງຊີຣີເກົາຫຼີ My Secret Romanceຂ່າວບັນເທິງມື້ນີ້ເອົາໃຈຄໍຊີຣີເກົາຫຼີ ກັບຊີຣີ My Secret Romance ທີ່ກໍາລັງຮິດຮອດໃນໜູ່ໄວ່ລຸ້ນທົ່ວໂລກທີ່ຫຼົງໄຫຼວັດມະນາທໍາ K-POP ກັບບົດເພັງປະກອບທີ່ສຸດ ອິນ ແລະ ຟີນ ຂອງໜຸ່ມ ຊອງຮຸນ  (Sung Hoon ) ແລະ ສາວ ຊົງຈີ ອືນ (Song Ji Eun ) ເຊິ່ງຮັບບົດນໍາຂອງເລື່ອງ "My Secret Romance" .

ຂໍ້ມູນ:DramaFever
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________


No comments

Powered by Blogger.