Header Ads

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 8 ທັນວາ 2017 ເປັນຕົ້ນໄປ
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ສະບັບເລກທີ 1990/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2017. ປະກາດການປ່ຽນແປງ ລາຄານໍ້າມັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 8 ທັນວາ 2017 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ
 
ລາຍລະອຽດການປ່ຽນແປງລາຄານໍ້າມັນ:
 
- ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂື້ນ 170 ກີບ/ລິດ. 
- ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂື້ນ 190 ກີບ/ລິດ.
- ກາຊວນ ປັບຂື້ນ 190 ກີບ/ລິດ.

ຂໍ້ມູນ: Pretroltradelao 
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.