Header Ads

ຄລິບວີດີໂອບັນຍາກາດງານແຕ່ງງານສາວ ຫລ້ານ້ອຍ ພໍໃຈ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີລາວ
ຂ່າວບັນເທິງມື້ນີ້ກັບ tonamchanews.com ພາມາສ່ອງຄລິບວີດີໂອບັນຍາກາດງານແຕ່ງງານສາວ ຫລ້ານ້ອຍ ພໍໃຈ ຕາມຮີດຄອງປະເພນີລາວ ເຊິ່ງໄດ້ຈູງແຂນແຟນໜຸ່ມເຂົ້າວິວາຢ່າງເປັນການໃນວັນທີ 17.11.17 ຜ່ານມານີ້ ໂດຍມີເພື່ອນມີດ, ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ແຂກທີ່ເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມຍິນດີນໍາ ສາວ ຫລ້ານ້ອຍ ພໍໃຈ ກັນຢ່າງໜາຕາ. ຂໍ້ມູນ: M.Design/ Larnoy PhorJai
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________No comments

Powered by Blogger.