Header Ads

ຮົງກາລີອະນຸມັດເງິນກູ້ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ 100 ລ້ານໂດລາໃຫ້ ລາວເພື່ອດໍາເນີນການບໍາບັດນໍ້າເປື້ອນພິທີ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ການ​ຄ້າ​ໂຄງການ​ບຳບັດ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນໂດຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ເງິນ​ກູ້​ຢືມ​ຂອງ​ປະເທດ​ຮົງ​ກາລີລະຫວ່າງຫ້ອງ​ວ່າການ​ປົກຄອງນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຄງການ​ຮົງ​ກາ​ຣີ ວໍ​ເຕີ້ລາວ ຄອນ​ຊໍທຽມ (Hungarian Water Lao Project Consortium)

ຈັດ​ຂຶ້ນວັນ​ທີ 7 ທັນວາ 2017 ທີ່​ຫ້ອງວ່າການ​ປົກຄອງ​ນະຄອນ ຕາງໜ້າ​ລົງ​ນາມລະຫວ່າງທ່ານແກ້ວ​ພິລາ​ວັນ ອາ​ໄພ​ລາດ ຮອງເຈົ້າ​ຄອງ ແລະ ທ່ານ ຄິສ ອິມຣ ເອີ​ວິນ (Kiss Imer Ervin) ຫົວໜ້າ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ໂຄງການ ທັງເປັນ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ບໍລິສັດ​ລາວໂປ​ເຈັກ ກົງ​ຊອກ​ຊ້ຽມ (Lao Project Zrt) ມີ​ການ​ນຳ​ນະຄອນຫຼວງບັນດາ​ຫົວໜ້າພະແນກການ ເຈົ້າເມືອງ ແລະ ພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເປັນ​ສັກຂີ​ພິຍານ.


ການ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ການ​ຄ້າ​ໂຄງການ​ບຳບັດ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ​ແມ່ນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດໂຄງການ​ບຳບັດນ້ຳໃນ​ກໍລະນີ​ທີ່​ການ​ພັດທະນາໂຮງ​ບຳບັດ​ນ້ຳ ແລະ ການ​ກໍ່ສ້າງໂຮງ​ບຳບັດ​ນ້ຳ​ເສຍຈະ​ຖືກ​ຈັດ​ຕັ້ງປະຕິບັດເປັນ​ການ​ອອກ​ແບບ ແລະການ​ກໍ່ສ້າງ​ໃນ​ລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ທັງ​ໜ້າ​ວຽກເບື້ອງ​ຕົ້ນ ເຊັ່ນ:ການ​ສຳ​ຫຼວດບົດ​ວິພາກ​ເສດຖະກິດ ການ​ອອກແບບ ແລະ ອື່ນໆພ້ອມ​ນັ້ນຍັງມີໜ້າ​ວຽກ​ການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດການ​ຈັດ​ຊື້-ຈັດ​ຈ້າງການ​ກໍ່ສ້າງການ​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ປະຕິບັດ​ງານ ແລະ ອື່ນໆຖືກ​ປະຕິບັດ​ສຳເລັດແນໃສ່​ບຳບັດ​ນ້ຳ​ເປື້ອນ​ຈາກ​ຄົວເຮືອນ ຈາກ​ໂຮງງານ​ຢູ່ 4 ເມືອງໃນ​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ເພື່ອເຮັດ​ໃຫ້​ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນມີສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ດີ ປາ​ສະຈາກ​ມົນ​ລະ​ພິດ ແລະ ອື່ນໆເຊິ່ງມີ​ຈຳນວນ​ເງິນ​ກູ້​ຢືມທັງ​ໝົດ 100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດເປັນເງິນ​ກູ້​ບໍ່​ມີ​ດອກ​ເບ້ຍ ມີ​ໄລຍະ​ປົດໜີ້ 4 ປີ​ເຄິ່ງ ໄລຍະ​ຊຳລະ​ໜີ້ 18 ປີ ລວມ​ທັງ​ໝົດ 22 ປີ ເລີ່ມ​ແຕ່​ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນ​ໄປສຳລັບ​ໄລຍະການຈັດຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການແມ່ນ 4 ປີໂດຍ​ຈະ​ເລີ່ມ​ລົງມື​ເຮັດການ​ສຶກ​ສາ​ສຳ​ຫຼວດ​ອອກ​ແບບໃຫ້​ສຳເລັດ​ໃນ​ປີ 2018 ແລະ ປີ 2019 ເລີ່ມ​ປະຕິບັດ​ດຳເນີນ​ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນ: ນສພ ວຽງຈັນໃຫ່ມ

© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.