Header Ads

ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອກແຈ້ງການ ບໍ່ໃຫ້ອວຍພອນແບບຟຸມເຟືອຍເພື່ອປະຢັດງົບປະມານ
ຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ (ເລກທີ 437/ຫສພ ) ແລະ ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອກ (ເລກທີ 1965/ຫສນຍ. ກຮຊ) ແຈ້ງການ ບໍ່ໃຫ້ອວຍພອນແບບຟຸມເຟືອຍເພື່ອປະຢັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍປະຢັດ ແລະ ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ຂອງພັກ-ລັດ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________

No comments

Powered by Blogger.