Header Ads

ຄລີບຄໍາແນະນໍາຂອງ ແຈ໊ກ ມາ ໃນປ່ຽນແປງຊີວິດໃຫ້ກ້າວສູ່ຄວາມສໍາເລັດ

ມື້ນີ້ www.tonamchanews.com ພາທ່ານມາຟັງຄໍາແນະນໍາຜູ້ຊາຍທີ່ລໍ້າລວຍທີ່ສຸດໃນ ສປ ຈີນ, ອາຊີ ແລະ ເປັນຜູ້ທີ່ມີອິດທິພົນຄົນໜື່ງໃນໂລກ ແຕ່ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ກັບມາຈາກຄົນທໍາມະດາ ເຊິ່ງໃນຄລີບວິດີໂອນີ້ ແຈ໊ກ ມາ ແນະນໍາຫຼາຍເລື່ອງທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບທ່ານ ແລະ ສາມາດນໍາມາປະຕິບັດໃຫ້ເກີດຜົນເປັນຈິງ ເພື່ອປ່ຽນແປງຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດປະສົບຄວາມສໍາເລັດ.ຂໍ້ມູນ: Motivation Madness
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________


No comments

Powered by Blogger.