Header Ads

ກະຊວງ ຮສສ ມອບເງິນນະໂຍບາຍ ສົມທົບປຸກສ້າງ-ສ້ອມແປງເຮືອນໃຫ້ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີຕໍ່ປະເທດຊາດອີງຕາມດຳລັດຂອງລັດຖະບານ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ຄຸນງາມຄວາມດີ ໃນພາລະກິດຮັບໃຊ້ປະຕິວັດຊາດປະຊາທິປະໄຕ ເລກທີ 272/ລບ, ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2015, ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດນະໂຍບາຍກູ້ຢືມເງິນ ເພື່ອສົມທົບປຸກສ້າງ-ສ້ອມແປງເຮືອນ ປະຈຳປີ 2017. ມີຈຳນວນ 14 ທ່ານ, ເປັນຍິງ 2 ທ່ານ; ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 420 ລ້ານກີບ ໃນນີ້ ຮູບການສຳລະເງິນຄືນເຂົ້າໃຫ້ລັດ ແມ່ນອີ່ງໃສດຳລັດເລກທີ 272/ລບ, ລົງວັນທີ 16 ກັນຍາ 2015, ມາດຕາ5, ຂໍ້ 2 ຄື: ເຂົ້າການປະຕິວັດແຕ່ປີ 1955-1960 ຊໍາລະຄືນໃຫ້ລັດ 5 %, ເຂົ້າການປະຕິວັດ 1961-1965 ຊໍາລະຄືນໃຫ້ລັດ 10 %, ເຂົ້າການປະຕິວັດ 1966-1970 ຊໍາລະຄືນໃຫ້ລັດ 15 % ແລະ ເຂົ້າການປະຕິວັດ 1971-1974 ຊໍາລະຄືນໃຫ້ລັດ 20 %; ເພື່ອຕອບບຸນແທນຄຸນຄຸນງາມຄວາມດີຂອງບັນດາພະນັກງານບຳນານ ອາວຸໂສ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມສີວິໄລເປັນກ້າວໆມາ.ພິທີມອບເງິນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ວັນທີ 9 ມັງກອນ 2018ນີ້, ທີ່ສູນເສຍອົງຄະ 489 ບ້ານຂຸດສາມບາດ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໃຫ້ກຽດມອບຂອງໂດຍ ທ່ານ ຄຳຂານ ພິນສະຫວັນ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍ ຄະນະວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ, ຫົວໜ້າສູນ 489, ສູນ686, ສູນ 790 ແລະ ພະນັກງານບຳນານອາວຸໂສເຂົ້າຮ່ວມ.


ຂ່າວ: ເພັດສະໄໝ | ພາບ: ໜູທອງ (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.