Header Ads

ແຂວງວຽງຈັນ ເປີດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ປະຈໍາປີ2018ວັນທີ 15 ມັງກອນ 2018. ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈັດກອງປະຊຸມ ຄົບຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ປະຈໍາປີ 2018 ຢູ່ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ,ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນເພງ ສາຍນໍລະດີ ຮອງເລຂາພັກແຂວງ ປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ຄະນະປະຈໍາພັກແຂວງ, ກໍາມະການພັກແຂວງ, ອາດີດສະມາຊິກສະພາ, ອາດີດການນໍາແຂວງ, ແຂກຮັບເຊີນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ. ທ່ານ ສົມດີ ແກ້ວດາລາວິນ ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຂື້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕ້ັງທີ10 ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນພິຈາລະນາຮັບຮອງກົດໝາຍທີ່ນໍາເຂົ້າພິຈາລະນາຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3-4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຈໍານວນ 30 ສະບັບໃນນັ້ນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 14 ສະບັບປັບປຸງ 15 ສະບັບ ແລະ ທາບທາມ 1 ລະບັບ ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ປະສານສົມທົບກັບພະແນກຍຸຕິທຳແຂວງ ເປັນເຈົ້າການໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານການນໍາຂັ້ນແຂວງ 45 ວັນ ແລະ ໄດ້ເປີດຮຽນວິຊາກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນຢູ່ 4 ເມືອງ
ໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ 560 ຄັ້ງ ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນຫາຕ່າງໆທີ່ສຳຄັນຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແຂວງ, ຕິດຕາມກວດກາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປະຈໍາປີ2017 ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພາກເອກະຊົນ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໄດ້ 5 ຄັ້ງ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ສົ່ງເສີມພັດທະນາວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ລົງກວດກາການສ້າງເສັ້ນທາງຕ່າງໆ, ຕິດຕາມກວດກາບັນຫາຜົນກະທົບຈາກໂຄງການສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ສົມທົບຮ່ວມມືກັບກຳມະທິການວັດທະນະທຳສັງຄົມ ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ໄດ້ຮັບ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ 78 ສະບັບ, ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຕິດພັນກັບການນໍາເອົາຜົນສຳເລັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 2 ເທື່ອທີ3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງລົງເຜີຍແຜ່ໄດ້ທັງໝົດ 197 ຈຸດ, ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບບັນດາແຂວງແຮກສ່ຽວ ຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບແຂກທີ່ມາຢ້ຽມຢາມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ, ອົງການປົກຄອງແຂວງວຽງຈັນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານ 10 ປີ ແລະ ແຜນປະຈໍາ 2017 ຂອງສະມາຄົມມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ.ບັນດາສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຍັງໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆໃສ່ບົດສະຫຼຸບຢ່າງກົງໄປກົງມາ.


 ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ວສລ 

© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.