Header Ads

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີຈະເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນທ້າຍປີ 2019
ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າ-ນໍ້າຂອງ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ປີ 2012 ປະຈຸບັນສໍາເລັດແລ້ວ 85 ກວ່າ%, ຄາດວ່າຮອດທ້າຍປີ 2019 ຈະໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ເປີດເຄື່ອງຜະລິດໄຟຟ້າຈຳໜ່າຍຂາຍໃຫ້ຣາສະອານາຈັກໄທ ແລະ ຈຳນວນໜຶ່ງໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ,ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂຄງການໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າໄຊຍະບູລີໂດຍບໍລິສັດຊໍການຊ່າງຈາກຣາສະອານາຈັກໄທ ແລະ ໄດ້ຮັບການອອກແບບ ໂດຍໃຊ້ວິສະວະກຳຊັ້ນນຳຊາວເອັນຈິເນຍຣິງ, ດ້ານໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ, ໂດຍວິສະວະກອນທີ່ປຶກສາທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານສູງໃນລະດັບສາກົນ

ລັກສະນະຂອງເຂື່ອນເປັນເຂື່ອນນໍ້າໄຫຼໂດຍສະເລ່ຍການໄຫຼຂອງນໍ້າແມ່ນ 4.000ແມັດກ້ອນ ຕໍ່ວິນາທີ, ມີຄວາມສູງ 28,5 ແມັດ, ຄວາມກ້ວາງຂອງສັນເຂື່ອນ 820 ແມັດ, ມີບານປະຕູລະບາຍນໍ້າ 7 ປ່ອງ ແລະ ບານປະຕູລະບາຍຕະກອນ 4 ປ່ອງ, ມີຊ່ອງທາງເຮືອຂື້ນລ່ອງກວ້າງ 12 ແມັດ, ຍາວ 700 ແມັດ, ສາມາດຮັບຮອງເຮືອຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ 500 ໂຕນ, ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວມີກຳລັງຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າທັງໝົດ 1.285 ເມກາວັດ, ໃນນີ້ມີເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າຂະໜາດ 175 ເມກາວັດ 7 ຊຸດ ສົ່ງໄຟຟ້າຜ່ານລະບົບສາຍສົ່ງ 500 ກິໂລໂວນ ຂາຍໃຫ້ການໄຟຟ້າຜະລິດແຫ່ງ ຣາສະອານາຈັກໄທ ດ້ວຍລາຄາ 500 ກີບຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ແລະ ເຄື່ອງກຳເນີດໄຟຟ້າ 60 ເມກາວັດຈຳນວນ 1 ຊຸດ ແມ່ນຈະໄດ້ສົ່ງຜ່ານສາຍສົ່ງ 115 ກິໂລໂວນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນ ສປປລາວ. ລວມມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເມື່ອຮອດທ້າຍປີ 2019 ຈະໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ, ແລ້ວເຂື່ອນດັ່ງກ່າວຈະນຳຜົນປະໂຫຍດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບການເສຍອາກອນ, ເສຍຄ່າສຳປະທານ ແລະ ຫຸ້ນຂອງລາວ ທີ່ມີຢູ່ໃນໂຄງການນີ້ສະເລ່ຍແລ້ວກຳໄລປີໜຶ່ງຈະໄດ້ 135 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລັບໄລຍະສໍາປະທານໂຄງການແມ່ນແຕ່ປີ 2019 ຫາປີ 2048 ກຳນົດ. 

ທີ່ມາ: ຂ່າວໄຊຍະບູລີ/ມີເດຍລາວ 

© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.