Header Ads

ສະພາບຄວາມເສຍຫາຍ ໄຟໄໝ້ ຕະຫຼາດຫຼັກ 3 ອັດຕະປື ໃນເຊົ້າວັນທີ 16/1/2018ແຂວງອັດຕະປື: ອີງຕາມການລາຍງານຈາກເພຈ ອັດຕະປື ອ່ອນລາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນຕອນເຊົ້າ ເວລາປະມານ 04:00 ອາກາດໜາວເຢັນ ແລະ ຜູ້ຄົນກຳລັງນອນຫລັບຂອງຄືນວັນທີ 16 ມັງກອນ 2018 ໄດ້ເກີດເຫດ ໄຟໄໝ້ ຕະຫຼາດ ຫຼັກສາມ, ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຄ້າຂາຍພາຍໃນຕະຫຼາດແຫ່ງນີ້ ໂດຍຕອນເກີດເຫດ ໄຟໄໝ້ແມ່ຄ້າຊາວຂາຍຕ້ອງໄດ້ຊ່ວຍກັນ ພ້ອມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບໄຟ ຊ່ວຍກັນມອດໄຟໄດ້.

ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈາກຜູ້ເຫັນເຫດການເລົ່າວ່າ :  ໄດ້ຍິນສຽງຄືໄຟໄໝ້ ແລະ ປະກົດວ່າມີກິ່ນຂິວ ຈຶ່ງອອກມາເບິ່ງ ກໍເຫັນແປວໄຟ ແລະຄວັນໄຟອອກມາຈາກຫລັງຄາຕະຫລາດ ແລ້ວຈຶ່ງພາກັນໂທຫາລົດດັບເພີງ ແລະ ຊ່ວຍກັບດັບໄຟເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລຸກລາມ.  ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜົນເສຍຫາຍ ແລະ ສາເຫດ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນການກວດກາຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.


ພາບ ແລະ ຂ່າວ: ອັດຕະປື ອ່ອນລາຍ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 


___________

No comments

Powered by Blogger.