Header Ads

ກົມ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະ​ສາດ ແຈ້ງເຕືອນຈະ​ມີ​ຝ​ົນ​ຕົກ ໃນ​ທົ່ວ​ທຸກ​ພາກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 22-25 ກຸມ​ພາ 2018ກົມ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະ​ສາດ ກ​ະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ອອກ​ຈ້າງ​ການ​ຈະ​ມີ​ຝ​ົນ​ຕົກ ໃນ​ທົ່ວ​ທຸກ​ພາກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງວັນ​ທີ 22-25 ກຸມ​ພາ 2018 ສໍາລັບລາຍລະອຽດແມ່ນຕາມແຈ້ງການລຸ່ມນີ້: 
ຂໍ້ມູນ:ກົມ​ອຸ​ຕຸ​ນິ​ຍົມ ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະ​ສາດ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 


___________

No comments

Powered by Blogger.