Header Ads

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາໃນວັນທີ່ 26 ກຸມພາ 2018,ທ່ານ ຄໍາສານ ສຸວົງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ,ແລະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງຮອງປະທ່ານສະພາບໍລິຫານເຂດກ່ຽວກັບການພັດທະນາ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ,ທ່ານ ຄໍາສານ ສຸວົງກໍໄດ້ຊົມເຊີຍການພັດທະນາ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງເຂດ,ຍັງຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງປູຢາງ ແລະ ດອກໄຟເຍືອງທາງໃຫ້ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ,ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບ້ານອ້ອມຂ້າງນັບມື້ນັບດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ:ພູມສັນຖານຂອງເຂດຢູ່ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ,ພວກສັດຕູແລະ ກຸ່ມຄົນບໍ່ຫວັງດີມັກມາສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍແກ່ເຂດ, ແຕ່ຢູ່ໃນດີນແດນຂອງປະເທດລາວ,ການພັດທະນາຂອງເຂດແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ ສປປ ລາວ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສປປ ລາວ,ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງແລະ ການກວດກາຂອງລັດຖະບານ,ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາຈະໄດ້ສືບຕໍ່ການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢ້າງ ແລະ ໝັ້ນຄົງ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານແລ້ວ,ທ່ານ ຄໍາສານ ສຸວົງຍັງໄປເບິ່ງທ່າເຮືອຂົນສົ່ງສາກົນ,ດອນຊາວ ແລະ ໂຮງງານບໍາບັດນໍ້າເສຍຂອງເຂດ. 

ຂໍ້ມູນ: ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 

___________

No comments

Powered by Blogger.