Header Ads

ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ປາກເຊມີ 4 ບໍລິສັດ ທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກຈາກລັດຖະບານ ໃຫ້ເປັນຜູ້ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້
ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ວ່າດ້ວຍການມອບຊ່ວງແລວທາງໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຜ່ານການປະມູນ ແລະ ຄັດເລືອກ ເພື່ອດຳເນີນການສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກນິກຕໍ່ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ປາກເຊ (ແລວທາງໃໝ່) ໃນຮູບແບບ BOT ໃຫ້ດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ. ໂດຍມອບໃຫ້ບໍລິສັດ China Yunnan Sunny Road & Bridge ສປ ຈີນ ຮັບຊ່ວງແລວທາງແຕ່ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຫາ ທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄລຍະທາງ 164 ກິໂລແມັດ; ມອບໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດ ດວງຈະເລີນ ພັດທະນາຈຳກັດ (ລາວ) ທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ-ສະຫວັນນະເຂດ (ແຍກທາງເລກ9) ໄລຍະທາງ 117 ກິໂລແມັດ; ມອບໃຫ້ ບໍລິສັດ ພູສີ ກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາມະຫາຊົນ (ລາວ) ຮັບຊ່ວງແຕ່ສະຫວັນນະເຂດ-ແຍກທາງເລກທີ 15 ແຂວງສາລະວັນ ໄລຍະທາງ 128 ກິໂລແມັດ ແລະ ມອບໃຫ້ບໍລິສັດ China Road & Bridge Corporationສປ ຈີນ ຮັບຊ່ວງແຕ່ສາລະວັນ-ຈຳປາສັກ ໄລຍະທາງ 82 ກິໂລແມັດ.
ທ່ານ ບຸນຍະວັດ ນີລະໄຊຍ໌ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ປາກເຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນສ້າງທາງດ່ວນແຕ່ວຽງຈັນ-ປາກເຊ ແມ່ນເປັນໂຄງການທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ຮ່າໂນຍ (ວຽງຈັນ-ປາກຊັນ-ຫຼັກຊາວ ຊາຍແດນ ສສ ຫວຽດນາມ) ທີ່ເປັນອີກໂຄງການດ່ວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ໂຄງການທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ປາກເຊ ແມ່ນຈະມີທີ່ຕັ້ງເຊື່ອມຕໍ່ຈາກປາກຊັນ-ປາກເຊ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກ ແລະ ແບ່ງຊ່ວງໃຫ້ບໍລິສັດນີ້ສຳເລັດ, ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນຈະໄດ້ມີການເຈລະຈາເຊັນ MOU ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະ ການອອກແບບດ້ານເຕັກນິກຕ່າງໆຂອງທາງຕໍ່ໄປ.


ຂໍ້ມູນ: ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

1 comment:

  1. น้ำยางดำมะตอยต้องนำเข้าจากจีนหรือไทย

    ReplyDelete

Powered by Blogger.