Header Ads

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະ ການຄ້າແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນ ມີຜົນແຕ່ວັນທີ 13/02/2018





ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 0114/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 26/01/2018  ເລື່ອງແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນ ໂດຍຈະມີຜົນໃນວເລາ 6:00 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 13/02/2018 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.




ທີ່ມາ: ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.