Header Ads

ສປປ ລາວສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີຄັ້ງທໍາອິດ
ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2018 ນີ້, ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ໄດ້ມີການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທໍາອິດ ຈຳນວນ 26 ຄົນ, ໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ເປັນເວລາ 3 ປີ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນ. ອານຸສອນ ຄຳສິງສະຫວັດ ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ແລະ ທ່ານ ຄຳແສນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າສູນບໍລິການຈັດຫານງານ, ພ້ອມຄະນະ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານທັງສອງຝ່າຍ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 09 ກັນຍາ 2016 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ຕາງໜ້າກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ກໍ່ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ,ເກົາຫຼີ ໃນວັນທີ 17 ຕຸລາ 2016 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສະນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຮ່ວມມືກັນກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຫ້ອງເຮັດວຽກຂອງຊຽວຊານ, ຫ້ອງສອບເສັງ, ຫ້ອງເກັບຂໍ້ມູນ ພ້ອມທັງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະກາດຮັບສະໝັກຄັດເລືອກເອົາແຮງງານ ຈໍານວນ 2 ຄັ້ງ ແລະ ມີຜູ້ສາມາດເສັງຜ່ານດ້ານພາສາ ແລະ ທົດສອບທັກສະຄວາມສາມາດຂອງແຮງງານ ຈຳນວນ 67 ຄົນ, ໃນຈໍານວນດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຂອງ ສ. ເກົາຫຼີ ມາເຮັດສັນຍາແຮງງານ ຈໍານວນ 35 ຄົນ ແລະ ໄດ້ປະກອບເອກະສານຕ່າງໆ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.ໃນນັ້ນ, ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ໄດ້ຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ.ເກົາຫຼີ ຈຳນວນ 26 ຄົນ (ຊາຍທັງໝົດ) ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດນ້ອຍ ເປັນເວລາ 3 ປີ, ເຊິ່ງຈໍານວນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຜ່ານການສອບເສັງດ້ານພາສາເກົາຫຼີ ແລະ ທົດສອບດ້ານທັກສະຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ.

ທ່ານ ຄຳແສນ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜ້າສູນບໍລິການຈັດຫາງານ ຍັງແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ສຳລັບເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ ຕ້ອງປະຕິບັດຄື:

1. ຕ້ອງເປັນຄົນສັນຊາດລາວ ອາຍຸ 18-39 ປີ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ບໍ່ເປັນພະຍາດໃດໜຶ່ງທີ່ ສ. ເກົາຫຼີ ຫ້າມເຂົ້າປະເທດ, ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານພາສາເກົາຫຼີ, ບໍ່ເປັນຄົນທີ່ຖືກຕ້ອງໂທດ ຫຼື ມີຄະດີ, ບໍ່ເປັນຜູ້ຕ້ອງຫ້າມເຂົ້າປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ມີທຶນສາມາດຊຳລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ວຍຕົນເອງ, 

2. ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງໄດ້ໄດ້ປະກອບເອກະສານ ແລະ ຜ່ານຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຕາມລະບົບຈັດສົ່ງ, ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກນາຍຈ້າງແລ້ວຜູ້ກ່ຽວຈຶ່ງມີສິດເຂົ້າລາຍຊື່ລໍຖ້າໄປເຮັດວຽກຢູ່ ສ. ເກົາຫຼີ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດທຸກຂັ້ນຕອນຄືນໃໝ່, 

3. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດຳເນີນງານທັງໝົດເລີ່ມແຕ່ລົງທະບຽນເຂົ້າສອບເສັງ, ຄ່າປະກອບເອກະສານຕ່າງໆ, ຄ່າວີຊາ, ຄ່າເດີນທາງ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເອງທັງໝົດໂດຍພື້ນຖານແລ້ວປະມານ 1,250$ (ໂດລາສະຫະລັດ) ຕໍ່ຄົນ. 

ສຳລັບທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈຕ້ອງການຢາກສະໝັກໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ ສ ເກົາຫຼີ ແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາຕິດຕໍ່ພົວພັນໄດ້ທີ່ ສູນບໍລິການຈັດຫາງານ, ຫຼື ໂທ 021 222255,021 251276.


ພາບ-ຂ່າວ: ເພັດສະໄໝ

© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.