Header Ads

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 80 ຂອງຄະນະກຳມາທິການຂົນສົ່ງທາງບົກທີ່ ປະເທດສະວິດແລນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-23/2/2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມໜັງສືເຊີນຈາກຄະນະກຳມະການເສດຖະກິດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອເອີຣົບ, ທ່ານ ປອ. ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 80 ຂອງຄະນະກຳມາທິການຂົນສົ່ງທາງບົກ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອເອີຣົບ ຢູ່ເຊີແນວ ປະເທດສະວິດແລນ, ຊຶ່ງຈຸດປະສົງຫລັກ ຂອງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ:1. ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ ແລະປັດໃຈການບັນລຸເປົ້າ ໝາຍການຂົນສົ່ງ ແລະການຈໍລະຈອນແບບຍືນຍົງ (High-Level Policy Segment “Intermodality: The Key to Sustainable Transport and Mobility”).

2. ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນຄວາມປອດໄພທາງຫລວງໂລກ (Establishment of the Road Safety Fund).

3. ການວາງທິດທາງໃນການເລັ່ງພັດທະນາ ການຂົນສົ່ງທາງບົກໃຫ້ທັນສະໄໝ ແລະໃຫ້ກາຍເປັນ ລະບົບດິຈິຕອນ (Ways to accelerate the development of digitalization in inland transport).


ການເດີນທາງໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 80 ຂອງຄະນະກຳມາທິການຂົນສົ່ງທາງບົກ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອເອີຣົບ ແມ່ນສຳເລັດຜົນຕາມແຜນການເປັນຢ່າງດີ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເສີມ ຂະຫຍາຍການພົວພັນຮ່ວມມື ກັບບັນດາປະເທດເອີຣົບ ເພື່ອຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫລືອ ໃນຂົງເຂດຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນຈາກກອງທຶນຄວາມປອດໄພທາງຫລວງໂລກ ທີ່ຈະຖືກສ້າງ ຕັ້ງຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ, ລວມທັງການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການບໍລິການທາງຜ່ານ ດ້ານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເພື່ອເຊື່ອມໂຍງຈາກອະນຸ ພາກພື້ນ ເປັນພາກພື້ນ ແລະສາກົນຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມູນ: ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 


___________

No comments

Powered by Blogger.