Header Ads

ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດຕຸກກະຕາຢາງປະກາດສະໝັກ ນັກທົດສອບຫຸ່ນ (ສີນຄ້າ) ກ່ອນວາງຈໍາໜ່າຍສໍານັກຂ່າວ The Sun ຂອງປະເທດອັງກິດລາຍງານຂ່າວວ່າ : ບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດຕຸກກະຕາຢາງ (Sex Toys)ໃນປະເທດອັງກິດປະກາດສະໝັກຊາຍໜຸ່ມຮ່ວມທົດສອບຫຸ່ນຢາງ ຫຼື ສີນຄ້າກ່ອນວ່າງຈໍາໜ່າຍ ໂດຍໃນການທົດສອບຈະມີຄ່າຈ້າງໃຫ້ 35,000 ປອນ/ປີ, ມີວັນພັກ 22 ວັນ/ປີ ແລະ ພ້ອມກັບຂໍ້ສະເໜີອື່ນລວມທັງສະມາຊິກໃນຄອບຄົບຍັງສາມາດຊື້ຕຸກກະຕາຢາງທີ່ຈະອອກວາງຈໍາໜ່າຍໃນລາຄາທີ່ຖືກກວ່າທ້ອງຕະຫຼາດນໍາອີກ.ສໍາລັບການເຮັດວຽກແມ່ນຕ້ອງທົດສອບສີນຄ້າຢ່າງຈິງຈັງ ພ້ອມກັບມີລາຍງານຜົນການໃຊ້, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄຸນນະພາບ  ແລະ ຄວາມໜ້າພໍໃຈໃນໂຕສີນຄ້າ. ສາມາດສະໝັກນັບແຕ່ມື້ນີ້ຈົນເຖິງວັນທີ 20 ມີນາ 2018. 

ທີ່ມາ: The Sun 
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com 
___________

No comments

Powered by Blogger.