Header Ads

ລາຄານໍ້າມັນປັບລົງ 100 ກີບໃນຮອບຫຼາຍເດືອນມີຜົນນັບແຕ່ວັນທີ 8 ມີນາ 2018
ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເລກທີ 0262/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 07 ມີນາ2018  ເລື່ອງ: ແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນລົງໂດຍມີຜົນນັບແຕ່ວັນທີ  08 ມີນາ 2018  ເວລາ 6:00 ໂມງເຊົ້າເປັນຕົ້ນໄປ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.ຂໍ້ມູນ:  ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລາວ
© ໂຕະນໍ້າຊາຂ່າວ | www.tonamchanews.com
___________No comments

Powered by Blogger.