Header Ads

ສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອດົມໄຊ ຕັດສິນຈຳຄຸກຜູ້ຖືກຫາ 3 ຄົນ ຄະດີຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 9 ເມສາ 2018ນີ້ ຢູ່ທີກອງປະຊຸມສານຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອດົມໄຊ ໄດ້ນຳສຳນວນສະຫຼຸບຄະດີສັ່ງຟ້ອງຂອງໄອຍະການປະຊາຊົນ ບວກຄຳໃຫ້ການຂອງຜູ້ຖືກຫາຂື້ນມາໄຕ່ຕ່ອງ ພິຈາລະນາ ແລະ ຕັດສິນມີຜູ້ຖືກຫາຈຳນວນ 3 ຄົນຄື: ທ້າວ ວາໄຊ ເລົາ ອາຍຸ 25 ປີ ກໍາມະກອນ, ບ້ານຊົງຈາ, ເມືອງນ້ຳບາກ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ ;ຖືກກັກຕົວ 21 ຕຸລາ 2017,ທ້າວ ເໜັງ ວາ ອາຍຸ 20 ປີ ປະຊາຊົນ,ຢູ່ບ້ານນາວາງ, ເມືອງຮຸນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ຖືກກັກຕົວ 30 ມີນາ 2018 ແລະ ທ້າວ ບຸນທະວີ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 37 ປີ, ປະຊາຊົນ,ຢູ່ບ້ານນາສ້າວ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ທັງສາມຄົນຖືກກັກຕົວໃນຂໍ້ຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ. ສານປະຊາຊົນຂັ້ນຕົ້ນແຂວງອຸດົມໄຊ ຕັດສິນ ທ້າວ ວາໄຊ ເລົາ (ຈຳເລີຍ)ຕັດອິດສະລະພາບຈຳຄຸກ 5 ປີ,ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ.ໃນສະຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ປະເພດຢາບ້າຈຳນວນ 5 ຖົງ, ເທົ່າກັບ 1.000 ເມັດ, ນໍ້າໜັກ 82,7 ກຣາມ, ສົ່ງເງີນຈໍານວນ 600.000 ກີບ ແລະ ໂທລະສັບຢີ່ຫໍ້ ໂນເກຍ (NOKIA) ສີດໍາ ໜຶ່ງເຄື່ອງ ຄືນໃຫ້ແກ່ (ຈໍາເລີຍ) ທ້າວ ວາໄຊ ເລົາ, ສົ່ງລົດຈັກຢີ່ຫໍ້ ຮອນດ້າເວບ (HONDA WAVE) ສີແດງ ທະບຽນ ອຸດົມໄຊ ຈຂ 8624 ຄືນໃຫ້ແກ່ທ້າວ ລີເລົາ ເຈົ້າຂອງລົດ, ຕັດສິນ ທ້າວ ເໜັງວາ, (ຈຳເລີຍ)ຖືກຕັດອິດສະລະພາບຈຳຄຸກ 5 ປີ,ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບໃນສະຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ປະເພດຢາບ້າຈຳນວນ 201 ເມັດ,ນໍ້າໜັກ 20,1 ກຣາມ


ຮິບໂທລະສັບມືຖື ຢີ່ຫໍ້ ຢູ່ນີເທວ (UNITEL) ສີປອນຂາວ ຈຳນວນ 1 ເຄື່ອງ ມາເປັນຂອງລັດ, ສົ່ງລົດຈັກຢີ່ຫໍ້ ໂຄລາວ (KOLAO) ສີແດງ ບໍ່ມີປ້າຍທະບຽນ ຄືນໃຫ້ແກ່ທ້າວ ເສັງປໍລີ, ສົ່ງເງີນຈໍານວນ 522.000 ກີບ ຄືນໃຫ້ແກ່ທ້າວ ເໜັງວາ ແລະ ທ້າວ ບຸນທະວີ (ຈຳເລີຍ)ຖືກສານຕັດອິດສະລະພາບຈຳຄຸກ 1 ປີ, ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບສະຖານຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງປະເພດຢາບ້າຈຳນວນ 25 ເມັດ,ນໍ້າໜັກ 2,4 ກຣາມ, ສົ່ງເງີນ 855.000 ກີບ, ໂທລະສັບຢີ່ຫໍ້ ໂນເກຍ (NOKIA) ສີດຳ 1 ເຄື່ອງ, ໂມງຢີ່ຫໍ້ ໂກຍາຕ້າ (KOYATA) ໜຶ່ງເຄື່ອງ ແລະ ແຫວນມືຄໍາ ໜຶ່ງວົງ ນ້ຳໜັກ 18,4 ກຣາມ ຄືນໃຫ້ແກ່ຈໍາເລີຍ.


ພາບ-ຂ່າວ: ປກສ ອຸດົມໄຊ
© ໂຕະນໍ້າຊາ 
_______
www.tonamcha.com

www.tonamchanews.com


No comments

Powered by Blogger.