Header Ads

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກລົດເມ ລັກລອບຂົນໄມ້ ແລະ ຫີນອ່ອນ ຜິດກົດໝາຍ
ໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2018 ເວລາປະມນ 15: 00 ນາທີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກວດພົບການຂົນຍ້າຍໄມ້ດູ່ແປຮູບ ແລະ ຫີນອ່ອນ ຜິດກົດໝາຍຈຳນວນຫຼາຍ ໃນລົດເມສາຍ ອັດຕະປື-ວຽງຈັນ  ໂດຍລົດເມທີ່ມີການລັກລອບຂົນຍ້າຍໄມ້ດູ່ແປຮູບ ແລະ ຫີນອ່ອນ ແມ່ນທະບຽນ ບກ 0387  . ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຶ່ງຢືດຂອງກາງໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍບ້ານເມືອງຕໍ່ໄປ.© ໂຕະນໍ້າຊາ 
_______
www.tonamcha.com
www.tonamchanews.comNo comments

Powered by Blogger.