Header Ads

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຈ້ງການ ປັບຂື້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຈ້ງການເລກທີ 0477/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 26 ເມສາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ : ປັບຂື້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 27 ເມສາ 2018 ເວລາ 06:00 ໂມງ ເປັນຕົ້ນໄປ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

© ໂຕະນໍ້າຊາ 
_______
www.tonamcha.com


No comments

Powered by Blogger.