Header Ads

ພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ຍັງລະບາດແຮງຢູ່ແຂວງຫົວພັນທ່ານ ພວງສະຫວັດ ພົມມະສີ ຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ພະແນກກະສິກຳ – ປ່າໄມ້ ( ກປ ) ແຂວງຫົວພັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ແມ່ນເລີ່ມມີການລະບາດໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບໃນ 6 ເມືອງ ຄື: ເມືອງສົບເບົາ, ເມືອງວຽງໄຊ, ເມືອງຊຳໃຕ້, ເມືອງແອດ, ເມືອງຊຽງຄໍ້ ແລະ ເມືອງຊຳເໜືອ ລວມມີ 151 ບ້ານ, ມີສັດຕິດເຊື້ອພະຍາດທັງໝົດ 10.413 ໂຕ, ງົວ – ຄວາຍນ້ອຍຕາຍຍ້ອນພະຍາດທັງໝົດ 349 ໂຕ, ໝູ 262 ໂຕ ແລະ ແບ້ 119 ໂຕ ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍສະເລ່ຍ 1,03 ຕື້ກີບ.ໃນນັ້ນ, ໃນກາງເດືອນພຶດສະພານີ້ກໍ່ໄດ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບເພີ່ມຂຶ້ນອີກ 2 ເມືອງ ຄື: ເມືອງຫົວເມືອງ ແລະ ເມືອງຮ້ຽມ ມີຕົວເລກການລະບາດ ດັ່ງນີ້: ເມືອງຫົວເມືອງ ມີທັງໝົດ 78 ບ້ານ ມີສັດຕິດພະຍາດທັງໝົດ 7 ບ້ານ, ສັດຕິດພະຍາດມີ: ງົວ 235 ໂຕ, ຄວາຍ 48 ໂຕ ແລະ ມີງົວນ້ອຍຕາຍ 2 ໂຕ; ເມືອງຮ້ຽມ ມີທັງໝົດ 35 ບ້ານ ມີສັດຕິດພະຍາດລວມ 8 ບ້ານ, ມີສັດຕິດພະຍາດ ຄື: ງົວ 140 ໂຕ, ຄວາຍ 43 ໂຕ; ງົວນ້ອຍຕາຍ 1 ໂຕ ແລະ ຄວາຍນ້ອຍຕາຍ 7 ໂຕ.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກໍ່ໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການ ກປ ເມືອງໃນແຕ່ລະເມືອງ ເພື່ອລົງຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດດ້ວຍການແນະນຳວິທີການປິ່ນປົ່ວພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບສັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນງົວ – ຄວາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະບ້ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກວິຊາການ, ປະຊາຊົນສາມາດນໍາເອົາຢາໄປປິ່ນປົ່ວ ແລະ ສັກໃຫ້ສັດດ້ວຍຕົນເອງ. ນອກນັນ, ກໍ່ໄດ້ມີການຕັ້ງດ່ານກັກສັດ ແລະ ສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອຊົ່ວຄາວ 2 ຈຸດ ຢູ່ເຂດຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງເມືອງສົບເບົາ – ເມືອງຊຽງຄໍ້, ເມືອງວຽງໄຊ – ເມືອງຊຳເໜືອ ໂດຍໃຊ້ງົບປະມານຈາກພະແນກ ກປ ແຂວງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງ ກປ, ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 50 ລ້ານ ກວ່າກີບ.


ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ໃນແຕ່ລະເມືອງຍັງໄດ້ອອກແຈ້ງການຫ້າມຂາຍສັດ, ຂ້າສັດເພື່ອບໍລິໂພກ, ຫ້າມເຄື່ອນຍ້າຍສັດໃນເຂດທີ່ມີພະຍາດລະບາດ, ອອກແຈ້ງການໃຫ້ແຕ່ລະບ້ານຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງໃນຂອບເຂດຕົນຮັບຜິດຊອບທີ່ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ເປີດການສີດພົ່ນຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດຕາມດ່ານຊາຍແດນເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ພະຍາດນີ້ຂະຫຍາຍເປັນວົງກວ້າງອອກສູ່ເຂດອື່ນ.

ທີ່ມາ: ນສພ ເສດຖະກິດ- ການຄ້າ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.