Header Ads

ຜັກພື້ນບ້ານ “ ຜັກອີເລີດສາມາດຮັກສາໂລກເບົາຫວານໄດ້” ຢ່າງໜ້າມະຫັດສະຈັນ
ມີລາຍງານວິໄຈຢືນຢັງວ່າຜັກອີເລີດສາມາດຮັກສາໂລກເບົາຫວານໄດ້ ໂດຍລະບຸວ່າໃນຜັກອີເລີດປະກອບດ້ວຍສານແອນຕີ້ອ໊ອກຊີເດັນ, ແຄຣຊ້ຽມ, ວິຕາມິນເອ ແລະ ວິຕາມິນຊີສູງ ທີ່ສຳຄັນແມ່ນສາມາດຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ດີ ພ້ອມດຽວກັນຜັກອີເລີດຍັງສາມາດຫຼຸດຄວາມດັນໄດ້ນໍາອີກ . ສໍາລັບຜັກອີເລີດແມ່ນເປັນຜັກພື້ນບ້ານທີ່ນິຍົມຂອງຄົນລາວ, ຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ປູກງ່າຍທີ່ສຸດ.ວິທີນໍາໃຊ້: ນໍາໃບຜັກອີເລີດ 5 ໃບ (ລໍາຕົ້ນຈົນເຖິງຮາກ) ປະມານ 1 ກຳ ແລ້ວຕົ້ມກັບນໍ້າ 3 ຈອກໃຫຍ່ ຕົ້ມຈົນໃຫ້ເຫຼືອ 1 ຈອກ ຈາກນັ້ນນໍາດື່ມຄັ້ງລະ 1/2 ຈອກ ໂດຍດື່ມກ່ອນອາຫານທັງ3 ຄາບ (ເຊົ້າ, ສວຍ ແລະ ແລງ) ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດນໍ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ ເໜາະສຳລັບຄົນທີ່ເປັນໂລກເບົາຫວານ.  


_______


ຕິດຕາມຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ບົດຄວາມຍ້ອນຫຼັງຜ່ານເວບໄຊທທີ່ : 
www.tonamcha.com

www.tonamchanews.com 

No comments

Powered by Blogger.