Header Ads

ຈັບໄດ້ແລ້ວ ໂຈນປຸ້ນທະນະຄານ ພົງສະຫວັນ ແລະ ທະນະຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳໃນວັນທີ 24 ພຶດສາພາ 2018 ເຈົ້າທີ່ຕຳຫຼວດສາມາດນໍາຈັບໂຈນປຸ້ນທະນາຄາພົງສະຫວັນສາຂາ ບ້ານພະຂາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຄະດິດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຂື້ນໃນເດືອນເມສາ 2018 ຜ່ານມາ . ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປກສ ລະບຸວ່າໂຈນທີ່ປຸ້ນທະນາຄານພົງສະຫວັນ ແມ່ນເປັນບຸກຄົນດຽວກັບໂຈນທີ່ປຸ້ນທະນາຄານກະສິກຳສາຂາທ່າງ່ອນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2018 ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການຈັບກຸ່ມ ໃນວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 
2018. 

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມແມ່ນຊົມເພີ່ມໃນຄລີບຂ່າວຈາກ ສະຖານນີໂທລະພາບປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບລຸ່ມນີ້

ຂໍ້ມູນສະຖານນີໂທລະພາບປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______No comments

Powered by Blogger.