Header Ads

ເກີດເຫດບັ້ງໄຟຕົກໃສ່ຄົນເສຍຊີວິດຄາທີ່ 1 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 1 ຄົນ
ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ : ເວລາປະມານ 18:35 ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2018 ມີລາຍງານຈາກຊາວບ້ານວ່າໄດ້ເກີດສະຫລົດໃຈຂື້ນໂດຍແມ່ນ ອຸບັດຕິເຫດບັ້ງໄຟຕຳຄົນເສຍຊີວິດຄາທີ 1 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 1 ຄົນ ຂະນະທີ່ມີການສະຫລອງບຸນບັ້ງໄຟ ທີ່ເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.  ຂໍ້ມູນໃນທີ່ເກີດແມ່ນພົບຮ່າງຜູ້ເສຍຊີວິດ , ຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ຮາງບັ້ງໄຟ ແຕ່ຍັງບທັນຮູ້ແຫຼ່ງທີ່ມາ ເຊິ່ງຍັງຢູ່ໃນຂະບວນການສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______


No comments

Powered by Blogger.