Header Ads

ອຸບັດຕິເຫດລົດແກ່ໝູປີ້ນລົງຂ້າງທາງ ເມືອງ ນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ : ໃນວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2018 ເວລາ 14:40 ນາທີ ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າ ລົດແກ່ໝູປີ້ນລົງຂ້າງທາງ  ໂດຍຈຸດ ເກີດເຫດແມ່ນເຂດບ້ານ ໜອງຄັນຄູ ຫາ ບ້ານ ອີ່ໄລ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ . ໃນຈຸດເກີດເຫດແມ່ນລົດຮຸນໃດສີຂາວ ປ້າຍທະບຽນ ບຂ 1834 ບັນທຸກໝູເຕັມຄັນລົດປີ້ນລົງຂ້າງທາງ ເຮັດໃຫ້ໝູຕາຍຈຳນວນໜື່ງ ແລະ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນແຕກຊະຊາຍຕາມທົ່ງນາແຄມທາງ. 


ຈາກເຫດດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນໃຫ້ເຈົ້າຂອງລົດໄດ້ບາດເຈັບສົມຄວນ  ແລະ ໂຊກດີທີ່ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ບາດເຈັບຮຸນແຮງ . ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈາກຊາວບ້ານທີ່ເຫັນເຫດການລະບຸວ່າ ສາເຫດແມ່ນອາດມາຈາກການແລ່ນໄວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ລົດເສຍການຄວມຄຸມ ຈິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ລົດເສຍຫຼັກປີ້ນ.


© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

_______

No comments

Powered by Blogger.