Header Ads

ນໍ້າປະປາແຈ້ງການ ປິດນໍ້າເພື່ອສ້ອມແປງທໍ່ໃຫຍ່ແຕກເຂດບ້ານອາກາດ ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນລັດວີສາຫະກິດ ນໍ້າປະປານະຄອນຫຼວງ ແຈ້ງການ ປິດນໍ້າເພື່ອສ້ອມແປງທໍ່ໃຫຍ່ແຕກທີ່ເຂດບ້ານອາກາດ ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຄາດວ່າຈຳສຳເລັດໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ເວລາປະມານ 16:00 ໂມງ© ໂຕະນໍ້າຊາ 
_______

www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com

No comments

Powered by Blogger.