Header Ads

ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງເມືອງແກ່ນທ້າວ ຈູດທໍາລາຍສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ
ແຂວງໄຊຍະບູລີ : ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2018 ນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຈໍາດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ກວດພົບເຫັນການຕ່າງສິນຄ້າ ທີ່ນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ,ລັກນຳເຂົ້າດ້ວຍວິທີເຊື່ອງຊ້ອນມາກັບສິນຄ້າຊະນິດອື່ນທີ່ມີເອກະສານນຳເຂົ້າຖືກຕ້ອງ ໂດຍລົດໄຮລັກ (ວີໂກ) ສີປອນເງິນ ທະບຽນ ຜສ 9155 ຂອນແກ່ນ (ລົດຄົນໄທ) ໄດ້ຕ່າງສິນຄ້າຫ້າມນໍ້າເຂົ້າເຊັ່ນ: ປີກໄກ່ , ຕີນໄກ່, ໄກ່ປອກ, ຊີ້ນໝູ ແລະ ເຄື່ອງໃນງົວ ເພື່ອສົ່ງໄປເມືອງໄຊຍະບູລີ ຜ່ານການກວດກາມີສິນຄ້າຫ້າມນໍາເຂົ້າທັງໝົດ 1.050 ກິໂລ, ໃນນີ້ ປີກໄກ່ ແລະ ຕີນໄກ່ 360 ກິໂລ, ໄກ່ປອກ 50 ກິໂລ, ຊີ້ນໝູ 100 ກິໂລ ແລະ ເຄື່ອງໃນງົວ 540 ກິໂລ.

ທາງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງໄດ້ຍຶດໄວ້ເພື່ອທຳລາຍຖິ້ມ ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກການກະທຳຜິດໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ.ຖ້າຫາກຕ້ອງການນຳເຂົ້າຄັ້ງຕໍ່ໄປ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງປະກອບເອກະສານຕາມຂັ້ນຕອນ,ພ້ອມທັງເຮັດໜັງສືສະເໜີຫາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ.ຖ້າຫາກບໍ່ປະຕິບັດຕາມ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ສັດຕະວະແພດປະຈຳດ່ານ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້າຢ່າງເດັດຂາດ ຖ້າຝ່າຝືນຈະປັບໄໝ 2 ເທົ່າ.
ຕໍ່ມາໃນຕອນແລງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້, ຢູ່ທີ່ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ ໄດ້ຈູດທໍາລາຍສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ, ໂດຍມີທ່ານ ອໍາຄາ ລັດສະໝີ ຫົວໜ້າດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບນໍ້າເຫືອງ, ມີພາສີປະຈໍາດ່ານ, ຕມ ດ່ານ, ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພະນັກງານຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງແກ່ນທ້າວເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃນຕອນແລງຂອງວັນດຽວກັນຍັງກວດພົບສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຕື່ມ 70 ກິໂລ ຈຶ່ງໄດ້ຈູດທໍາລາຍຖິ້ມທັງໝົດ.

© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______
No comments

Powered by Blogger.