Header Ads

ພາບພາຍຸຖະຫຼົ່ໃ ເມືອງເລົ່າງາມ ສົ່ງຜົນມໃຫ້ບ້ານເຮືອນເສຍຫາຍຫຼາຍຫຼັງແຂວງສາລະວັນ : ມີລາຍງານພາບຈາກປະຊາຊົນວ່າ : ໃນຄືນວັນທີ 1 ມີຖຸນາ 2018 ໄດ້ເກີດເຫດການພາຍຸຝົນ ແລະລົມແຮງ ຖະຫຼົ່ມ ທີ່ບ້ານ ໜອງແກ-ໜອງແຄນ ເມືອງເລົ່າງາມ ແຂວງ ສາລະວັນ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮືອນປະຊາຊົນເສຍຫາຍຫຼາຍຫຼັງ ແລະ ມີຜູ້ບາດເຈັບ 3 ຄົນ ແຕ່ຍັງໂຊກດີທີ່ ທີ່ມີແຕ່ເຈັບພຽງເລັກນ້ອຍ  ແລະ ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ເສຍຊີວິດ.


© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_____

No comments

Powered by Blogger.